Vind hier je antwoord op

Veelgestelde vragen

Home » Veelgestelde vragen

Alle vragen, onze antwoorden

Hieronder vind je de meest gestelde vragen en onze antwoorden.
Staat je vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

Op welke dagen mag mijn kind na 11 mei gebruik maken van de BSO?

Alleen op de dagen dat je kind naar school gaat, mag je kind ook naar de BSO komen.

– Heb je een contract voor 1 BSO dag in de week? Je kind kan in deze periode dan 1x per week naar de BSO op een dag dat hij/zij ook naar school gaat. Beantwoord de mail van vrijdag 30 april om door te geven welke dag je gebruik wil maken van BSO.
– Heb je een contract voor 2 BSO-dagen in de week? Uw kind kan in deze periode dan 2x per week naar de BSO op de dagen dat hij/zij naar school gaat.
– Als je meer BSO dagen in het contract hebt dan het aantal schooldagen, gaat uw kind toch alleen naar de BSO als uw kind naar school is geweest.

Kan ik in de periode vanaf 11 mei extra opvang aanvragen?

Er is tot 31 mei geen mogelijkheid om dagen te ruilen of extra dagen af te nemen. Om het ophalen zo veilig mogelijk vorm te geven werken we met de roosters van school en wijken we hier niet van af. Als ouders willen ruilen gaat dit chaos veroorzaken in onze ophaallogistiek. We doen dit in het belang van het veilig ophalen van je kind(eren) en om te voorkomen dat er fouten gemaakt worden bij het opstellen van de ophaallijsten.

Kan mijn kind na 11 mei op studiedagen en andere vrije dagen gebruik maken van de BSO?

Tijdens studiedagen en andere vrije dagen van school, is de BSO alleen geopend voor noodopvang voor ouders uit cruciale beroepen.

Hoe wordt er na 11 mei op de BSO voor anderhalve meter afstand gezorgd?

Om de anderhalve meter richtlijn te waarborgen zijn de volgende richtlijnen van toepassing:
– Elke ouder wacht buiten om de kinderen op te halen. Net zoals veel scholen hanteren, komen er geen ouders binnen op de BSO locaties.
– We vragen je zodra je aangekomen bent bij de opvang telefonisch contact op te nemen met de groep van je kind.
– De pedagogisch medewerker begeleidt je kind naar buiten en controleert of de ouder inderdaad staat te wachten.
– De overdracht bij het halen en brengen wordt telefonisch en zo kort mogelijk gehouden. Als er meer tijd nodig is, wordt er een aparte telefonische afspraak gemaakt.
– Slechts één ouder mag het kind brengen.
– Wij adviseren alle ouders buiten anderhalve meter afstand aan te houden.

Wanneer mag mijn kind in Coronatijd niet naar de opvang?

Je kind mag niet naar de opvang als:
– het kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden;
– het kind een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

Na 24 uur klachten vrij mogen zij weer naar de BSO. Als kinderen toch worden gebracht met deze klachten dan mogen we ze niet opvangen.

Hoe schrijf ik mijn kind in?

Je kunt je kind via onze website inschrijven. Klik hier om je kind in te schrijven.

Vanaf wanneer kan ik mijn kind inschrijven?

Je kunt je (aankomende) kind op ieder moment inschrijven.

Moet ik inschrijfkosten betalen?

Nee, wij vragen geen inschrijf- of administratiekosten.

Ik wil graag een rondleiding op een locatie, kan dat?

Natuurlijk kan dat! Je kunt hier een rondleiding aanvragen, of bellen met de afdeling planning: 020 – 592 66 35

Is er altijd plek voor mijn kind?

Dit is afhankelijk van de locatie en de dagen dat je opvang nodig hebt. Voor de actuele stand van zaken kun je het best contact opnemen met de afdeling planning: 020 – 592 66 35

Is er een verplicht aantal dagen dat ik moet afnemen?

Het minimum aantal dagen waarvoor kinderopvang kan worden aangevraagd is voor het kinderdagverblijf 2 dagen per week. Dat heeft te maken met de vertrouwensband die pedagogisch medewerkers, kind en ouders moeten opbouwen, deze is essentieel om aansluiting te vinden bij de wensen en ideeën van de ouders ten aanzien van de opvoeding. Voor de BSO is er een minimale afname van 1 dag per week.

Ik wil een wijziging doorgeven, waar doe ik dat?

Een wijziging in adres of plaatsingsdagen kun je doorgeven in het ouderportaal. Je leest er hier alles over.

Heeft mijn tweede kind automatisch een plek op het KDV?

Helaas kunnen we geen plek garanderen. Wel staat een volgend kind altijd op de voorrangswachtlijst.

Als mijn kind op het KDV zit, heeft het dan automatisch een plek op de BSO?

Nee, je moet je kind apart inschrijven voor de BSO. Helaas kunnen we geen plek garanderen. Wel komt je kind op de voorrangswachtlijst.

Hoe kan ik opzeggen?

Je zegt de plaatsing op door een mail te sturen naar planningencontracten@kcwa.nl

Wat is de opzegtermijn?

Wij hanteren een opzegtermijn van één maand (als je op 4 april opzegt, stopt de plaatsing op 4 mei). Dit geldt ook voor het wijzigen van het aantal opvangdagen.

Kan ik een dag ruilen?

Ja, dit is mogelijk, mits er aan de voorwaarden wordt voldaan. Klik hier voor meer informatie.

Mijn kind is ziek, wat nu?

De kinderopvang die het kinderdagverblijf biedt is niet bestemd voor zieke kinderen. De medewerkers zijn niet in de gelegenheid om een kind dat ziek is de aandacht te geven die het nodig heeft. Wij vinden dat een ziek kind het beste thuis in zijn vertrouwde omgeving verzorgd kan worden. Klik hier om ons beleid omgaan met zieke kinderen in te zien.

Hoe ziet het wennen eruit?

Elk nieuw kind op het KDV en BSO zal wennen op de nieuwe groep. Klik hier om ons wenbeleid in te zien.

Betaal ik ook voor de TSO in de schoolvakanties?

Nee, de TSO factureert 40 schoolweken verdeelt over 10 maanden. De maanden juli en augustus worden niet gefactureerd.

Krijgt mijn kind een warme maaltijd?

Ja, er wordt 3 dagen per week een warme maaltijd aangeboden op het kinderdagverblijf. De andere 2 dagen eten we een broodmaaltijd met de kinderen. Lees hier wat we volgende week eten.
Op de BSO wordt er niet warm gegeten.

Ik heb een klacht, waar kan ik terecht?

Wanneer je een klacht hebt verdient het de voorkeur om degene aan te spreken waar je last van hebt. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan hebben wij een klachtenregeling die gevolgd kan worden. Klik hier voor ons klachtenreglement.

Hebben jullie een vertrouwenspersoon?

Ja, wij hebben een externe vertrouwenspersoon, je leest er hier alles over.

Waar kan ik het LRK nummer vinden?

Het LRK (landelijk registratienummer kinderopvang) is te vinden op de locatiepagina.