Waar staan we voor?

Over ons

Home » Over ons

KDV De Bibelebontseberg, TSO Het Middaguurtje en BSO De Beukelseberg staan voor een veilige en krachtige leeromgeving waar het kind door zijn belevenissen en experimenten tijdens het spelen, kennis en vaardigheden kan verwerven.

Beleid
In ons pedagogisch beleidsplan lees je meer over onze visie en de uitgangspunten, die het kader vormen voor het werken bij ons.
Daarnaast heeft elke locatie een pedagogisch werkplan, met het locatiespecifieke beleid.

Ook hebben alle locaties een eigen beleid veiligheid en gezondheid. In dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op de locaties werken met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen maar ook juist leren omgaan met kleine risico’s. Beide beleidsstukken vind je op de locatiepagina van de locatie van je kind.

Pedagogisch beleid Locaties
  • Unieke locaties
  • Veel buitenspeelruimte
  • Warme maaltijden
  • Veilige omgeving
  • Vaste medewerkers
  • Makkelijk brengen & halen

Ouderraad

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders die mee willen denken over de kwaliteit van de opvang.

Meer info

Ruilen en extra dagen afnemen

Het is bij ons mogelijk om dagen te ruilen en extra (halve) dagen af te nemen.

Meer info

 

Huisregels

Voor BSO en KDV hebben we huisregels opgesteld, hieronder kun je deze inzien.

Meer info

Niet tevreden?

Ben je niet tevreden? Wanneer een medewerker of ouder/kind te maken krijgt met ongewenst gedrag verdient het de voorkeur om degene aan te spreken.

Meer info