Ruilen en extra opvang

Home ยป Ruilen en extra opvang

Het is bij ons mogelijk om een extra dag af te nemen of om een dag te ruilen.

Extra dag
Naast een hele extra dag, bieden wij ook de mogelijkheid om een halve dag af te nemen, mits er een kindplaats beschikbaar is op de groep.
Voor het KDV kunt u dit aanvragen op de groep van uw kind.
Voor de BSO kunt u uw verzoek mailen naar: beukelseberg@kcwa.nl

Vermeld in de mail de naam van het kind, de naam van de groep en de gewenste datum.

Dag ruilen
Het is voor ouders mogelijk dagen te ruilen, mits er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • De beroepskracht-kind-ratio op de groep laat het toe.
  • Er wordt geruild binnen dezelfde week, de week voorafgaand of de week erop.
    Bijvoorbeeld: Er wordt een dag geruild in de periode tussen de maandag van week 1 t/m de vrijdag van week 2
  • Het is niet mogelijk met terugwerkende kracht dagen te ruilen.
  • Het is niet mogelijk om cao vastgestelde vrije dagen, de kerstsluiting of de studiedag te ruilen.

Gebruik maken van een ruildag? Vraag dit aan bij de medewerker van de groep van je kind.