Buitenschoolse opvang de Beukelseberg

Samen op avontuur

Buitenschoolse opvang
de Beukelseberg

In en om het groene Park Frankendael bevinden zich vijf van de zes locaties van onze buitenschoolse opvang de Beukelseberg. Daarnaast hebben we een geweldige BSO locatie op Jeugdland.

BSO De Beukelseberg biedt ieder kind een plek om plezier te maken, uit te rusten en uitgedaagd te worden. Hiervoor heeft elke locatie ruime buitenspeelmogelijkheden. Een bevlogen team medewerkers zorgen er dagelijks voor dat de kinderen een uitdagende dag beleven. Zij creëren een veilige, vertrouwde groep, waar ieder kind gestimuleerd wordt zijn sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid te ontwikkelen. Dagelijks worden er activiteiten en ervaringen aangeboden binnen drie zorgvuldig gekozen domeinen: Kunst, Natuur en Bewegen. Al onze medewerkers hebben affiniteit met minstens één domein.

Natuur
De medewerkers stimuleren kinderen om nieuwe zintuiglijke ervaringen op te doen met natuurbeleving. Natuurelementen uit de directe leefomgeving van kinderen zijn hier de basis voor. We nemen kinderen mee op ontdekkingstocht en laten ze in aanraking komen met planten, dieren en andere natuurelementen zoals het weer. Spelenderwijs enthousiasmeren en leren we kinderen over de natuur om ons heen.

Kunst
Beroepskrachten stimuleren kinderen om nieuwe zintuigelijke ervaringen op te doen met verschillende kunstvormen. We nemen kinderen mee op ontdekkingstocht en laten ze in aanraking komen met allerlei mogelijkheden van expressie. We stimuleren en verkennen kunsttalenten bij kinderen: muziek, zang, dans, toneel, tekenen of schilderen, literatuur en poëzie.

Bewegen
Beroepskrachten stimuleren kinderen om tot beweging te komen waarbij zowel de fijne als de grove motoriek gestimuleerd worden. Kinderen verkennen de mogelijkheden van het eigen lichaam. Al spelenderwijs enthousiasmeren we kinderen en vergroten onderwijl hun zelfvertrouwen door verscheidene bewegingsvormen, hierbij gebruik makend van creatieve bewegingsmaterialen.

Rondleiding Inschrijven Locaties

  • Veel buitenspelen
  • Uitdagende locaties
  • Groep op Jeugdland
  • In en om het Frankendaelpark
  • Vaste medewerkers

Bedankt voor de vrijheid die jullie de kinderen geven. Voor de uitdaging, begeleiding en het plezier dat jullie uitstralen!

Kampvuur maken, varen met het bootje, in bomen klimmen, takken slijpen, stoeien in de gymzaal, pizza maken, ravotten op de boerderij, potjes jam mee naar huis en oogst uit de moestuin… ‘Zomaar’ wat voorbeelden die ontzettend veel indruk hebben gemaakt en zij zich altijd zullen blijven herinneren als één groot avontuur!

Eddy en Laura Ellert, ouders van Anna, Julia en Sammy