Onze externe

Vertrouwenspersoon

Home » Vertrouwenspersoon

Bij KCWA is een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Medewerkers en ouders/kinderen die ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld en/of discriminatie ervaren, kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Dit is Albert Hietink.

Extern vertrouwenspersoon
Wanneer een medewerker of ouder/kind te maken krijgt met ongewenst gedrag verdient het de voorkeur om degene aan te spreken waar je last van hebt. Je kunt ook contact opnemen met de unit-coördinator of leidinggevende. Kun je of wil je dit niet, dan kan de externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Hij is extern en staat buiten de hiërarchische lijn van de organisatie. Hij biedt de medewerker en ouders/kinderen die met ongewenst gedrag geconfronteerd worden de eerste opvang en begeleiding bij het zoeken naar oplossingen.

Route vertrouwenspersoon


Introductie
Mijn naam is Albert Hietink (54), ik ben getrouwd met Zita en heb 3 studerende kinderen.

Sinds 3 jaar ben ik actief als coach, vertrouwenspersoon en mediator vanuit Top Executive Care. Hiervoor was ik 7 jaar Algemeen Directeur van U-center een kliniek in de Geestelijke Gezondheidszorg.

Men omschrijft mij als iemand met oprechte aandacht en interesse in de medemens die snel vertrouwen wekt.

In mijn rol als vertrouwenspersoon is met volledige aandacht luisteren en gebruik maken van mijn empathisch vermogen heel belangrijk. Het gaat vaak over delicate situaties.

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

 • agressie en geweld
 • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
 • pesten
 • discriminatie

Taken
De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

 • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
 • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming.
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.

Contactgegevens Albert Hietink

W https://topexecutivecare.nl/
T 06-54242043
E info@topexecutivecare.nl