Onze externe

Vertrouwenspersoon

Home » Vertrouwenspersoon

Bij KCWA is besloten een externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Medewerkers en ouders/kinderen die ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld en/of discriminatie ervaren, kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Dit is Pepita David.

Extern vertrouwenspersoon
Wanneer een medewerker of ouder/kind te maken krijgt met ongewenst gedrag verdient het de voorkeur om degene aan te spreken waar je last van hebt. Je kunt ook contact opnemen met de unit-coördinator of leidinggevende. Kun je of wil je dit niet, dan kan de externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Zij is extern en staat buiten de hiërarchische lijn van de organisatie. Zij biedt de medewerker en ouders/kinderen die met ongewenst gedrag geconfronteerd worden de eerste opvang en begeleiding bij het zoeken naar oplossingen.

Route vertrouwenspersoon

Introductie
Ik ben Pepita David en sinds 1998 houd ik mij onder andere bezig met ongewenste omgangsvormen op het werk. Ik ben destijds begonnen als vertrouwenspersoon omdat ik het belangrijk vind dat iedereen kan werken in een sociaal veilige omgeving, dat kinderen in een sociaal veilige omgeving naar school gaan en worden opgevangen en dat mensen met respect met elkaar omgaan.
Ik ben extern vertrouwenspersoon en adviseur voor organisaties en bedrijven in de profit- en non-profitsector met betrekking tot beleid en preventie. Ik richt mij vooral op bejegeningzaken en gewenste en ongewenste omgangsvormen.
Naast deze werkzaamheden ben ik psychotherapeut BIG. Ik begeleid/coach mensen met diverse problemen zoals overspannenheid, balans werk/privé en post traumatische stress na een schokkende gebeurtenis.

Taken
De term ongewenste omgangsvormen kan van smal tot erg breed worden gehanteerd. De taken van de vertrouwenspersoon vallen binnen het gebied van seksuele intimidatie, misbruik, pesten, discriminatie en agressie. In de praktijk is dit soms moeilijk te onderscheiden van andersoortige samenwerkingsproblemen op het werk. In overleg met degene die mij raadpleegt, inventariseer ik waar het probleem ligt en op welke manier iets kan worden opgelost. Mijn taken bestaan o.a. uit probleemverheldering, eerste opvang en begeleiding en zo nodig inschakelen van of doorverwijzen naar aanvullende hulp (bijvoorbeeld therapeutisch, juridisch of mediation). Indien van toepassing begeleid ik ook het indienen van een klacht bij de klachtencommissie en/of het doen van aangifte.

Onafhankelijkheid
Ik heb met KCWA  de afspraak dat ik onafhankelijk mijn werk kan doen. Vertrouwelijkheid is de basis van mijn werk en dit wordt door KCWA gerespecteerd. Ik heb toegang tot alle geledingen van de organisatie. Er wordt anoniem gefactureerd.
Ik werk vanuit Adviespraktijk David & van Wezel samen met mijn collega Ingrid van Wezel, die mij vervangt indien dat nodig is.

Bereikbaarheid
Ik ben als vertrouwenspersoon bereikbaar op mijn mobiele telefoonnummer 06 34 34 82 88. Als ik niet opneem, spreek dan de voicemail in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld. In principe is er de mogelijkheid om dezelfde dag telefonisch het probleem op hoofdlijnen te bespreken en verdere afspraken te maken.
Mocht je zitten met vragen of problemen op gebied van seksuele intimidatie, misbruik, pesten, discriminatie en agressie, schroom dan niet om telefonisch contact met mij op te nemen.

Contactgegevens Pepita David
Johannes van der Waalsstraat 39
1098 PE Amsterdam

Tel: 06-34348288

www.david-vanwezel.com
p.david@planet.nl