Niet tevreden?

Klachtenreglement

Home » Klachtenreglement

Soms ben je als ouder niet tevreden of heb je een klacht over de opvang of de organisatie. Wij vinden het erg belangrijk dat deze klachten zorgvuldig worden behandeld. Daarnaast staan we open voor suggesties en klachten en zie we ze als een kans om de kwaliteit te verbeteren. In de meeste gevallen kunnen klachten gelukkig met en door de direct betrokkenen worden opgelost.

Mocht dit niet mogelijk zijn, dan hebben wij een klachtenregeling die gevolgd kan worden. Daarnaast hebben wij een vertrouwenspersoon waar ouders, medewerkers en kinderen terecht kunnen.

Klachtenreglement Vertrouwenspersoon