Meedenken in de

Ouderraad

Home » Ouderraad

Maak het verschil in de Ouderraad

De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders die kinderen hebben op KDV De Bibelebontseberg en BSO De Beukelseberg. Zij ziet het als haar taak om:

  • de belangen van kinderen en ouders binnen de organisatie zo goed mogelijk te behartigen en ouders te vertegenwoordigen
  • invloed uit te oefenen op het pedagogisch klimaat van de kinderopvang
  • de communicatie te bevorderen tussen ouders en personeel en tussen ouders onderling
  • de kwaliteit van het uitvoerend werk in de kinderopvang mede te bewaken

De ouderraad volgt de besluitvorming in het bestuur en de beslissingen van directie. Ook stelt zij zich op als klankbord voor de directie.

De ouderraad is op zoek naar enthousiaste ouders die de kwaliteit van de opvang willen behouden en vergroten. Alleen met voldoende leden zorgen we ervoor dat de ouders ook daadwerkelijk een stem hebben in de opvang van hun kind. We zoeken nog leden voor de locaties BSO Jeugdland, BSO Lidwina en BSO Scouting.

De ouderraad komt zes keer per jaar bij elkaar. We bespreken samen met KCWA de ontwikkelingen en het beleid van de kinderopvang in zijn geheel en per locatie. Door elkaar te vragen om input en feedback realiseren we de beste opvang voor onze kinderen. Voor KCWA is de ouderraad een belangrijke sparringpartner. Daarnaast heeft de ouderraad een wettelijk gegarandeerd adviesrecht.

Interesse, vraag of opmerking?
Mail naar ouderraad@kcwa.nl

Wij als ouderraad zijn erg tevreden met de KCWA. Er heerst een zeer warme, gezellige huiselijke sfeer, waardoor de kinderen zich snel op hun gemak voelen. De kinderen worden actief gestimuleerd en spelen veel buiten, zowel met hun eigen groep als met de kinderen van andere groepen. De kwaliteit van de opvang is goed en er wordt gewerkt met een team van vaste professionele leidsters. Er wordt altijd gekeken naar de mogelijkheden om de opvang te verbeteren en te vernieuwen. Wij raden het KCWA dan ook zeker aan als opvang voor ieder kind.

Voorzitter Ouderraad