TSO Lidwina Foto 3 TSO Lidwina Foto 2

Hoofdregels voor kinderen en volwassenen

• We zijn aardig voor elkaar
• We houden rekening met elkaar
• We zorgen goed voor elkaar, onze materialen en onze omgeving
• We gebruiken geen verbaal of fysiek agressief of dreigend gedrag (=schoppen, slaan, stompen, pesten, dreigen, vloeken en schelden etc.)
• We lopen en praten rustig in de school

Aanvullende regels en afspraken voor kinderen en volwassen:

In de klas:
• We doen onze petten en mutsen af
• We laten onze mobiele telefoon in onze tas
• We zitten met onze billen op een stoel terwijl we eten & drinken
• We gooien eten niet weg; eventuele etensresten nemen we mee terug naar huis.
• We vragen, overleggen en praten op rustige toon
• Spelletjes of ander speelgoed ruimen we compleet en op de daarvoor bestemde plek weer op
• We mogen pas snoepen en kauwgom kauwen ná schooltijd
• Kinderen die een TSOcontract hebben, maar af en toe toch niet willen overblijven, mogen alleen weg, als zij een briefje bij zich hebben ondertekend en gedateerd door ouder/verzorger. Zonder briefje blijven de kinderen in de klas.
• Kinderen die niet overblijven, mogen vanaf 5 minuten voor aanvang van de les weer het schoolterrein betreden. Eerder is dit niet toegestaan.
• We eten minimaal 1 broodje op.
• Voor de TSO zijn aparte speelgoed bakken zowel binnen als buiten bakken. De binnen speelgoed bakken worden in de klas of voor de klas bewaard. De buiten speelgoed bakken worden in een apart lokaal bewaard.

Alleen voor TSO medewerkers in de klas:
• We doen altijd overdracht met de leerkracht (voor en na het middaguur)
• We zitten bij de kinderen terwijl zij eten en drinken
• We spreken met de kinderen op ooghoogte
• We spreken op normaal spreekvolume met en tegen de kinderen In het gebouw
• We roken alleen buiten, en ná schooltijd buiten het zicht van kinderen.
• Rollerskates/skeelers, steppen, skateboards en buitenspeelgoed van thuis zijn voor ná schooltijd.
• Als we gaan klimmen op het klimtoestel, laten we andere speelmaterialen op de grond.

Alleen voor TSO-medewerkers buiten:
• Je mag roken vóór of ná de overblijf. Tijdens het buitenspelen heb je een voorbeeldfunctie.

TOT SLOT
Als je ziet dat kinderen of collega’s de bovenstaande afspraken en regels overtreden, dan spreek je ze er op een passend moment, op opbouwende manier op aan. Mocht een collega of kind méér dan 2 keer jouw feedback in de wind slaan, schakel dan de coördinator of de manager in voor extra hulp.