TSO Lidwina Foto 3 TSO Lidwina Foto 2

TSO het Middaguurtje verzorgt tussenschoolse opvang op vier lagere scholen in de Watergraafsmeer en Zeeburg:

- St. Lidwinaschool
- 5e Montessorischool
- Brede Daltonschool de Meer
- 8e Montessorischool

Op al deze scholen worden de kinderen in de eigen klassen opgevangen. 


Coördinatoren
De coördinatoren van de TSO zijn op maandag, dinsdag en donderdag in de ochtenduren telefonisch en per mail te bereiken.

Coördinatoren St. Lidwinaschool
Ringdijk: Seline Tielenburg
't Hof: Deborah Oostendorp

Coördinatoren 5e Montessorischool
Jaqueline Sari: 020 - 6946208
Renz Koning

Coördinatoren Brede Daltonschool de Meer
Maartje Niemantsverdriet
Angelina Moolenijzer

Coördinator 8e Montessorischool

Josien Knapper overblijf@zonnet.nl tel: 06-19051664