KCWA Presenteert: De Lidwinaschool

Sinds de oprichting van de BSO de Beukelseberg werkt de KCWA al samen met de Lidwinaschool. We halen kinderen op van hun school, en begonnen met 2 groepen inpandig. In de zomer van 2016 is de school verbouwd. We betrekken dan ook een spikplinternieuwe BSO ruimte met de Koalaberen. Na schooltijd kunnen de kinderen van de Lidwinaschool direct doorlopen naar hun juffen van BSO Lidwina. Naast BSO, verzorgen wij ook de TSO op de Lidwinaschool, met Tussenschoolse opvang het Middaguurtje.

De Lidwinaschool
De Lidwinaschool is een kleurrijke school. Een Amsterdamse school die voortdurend in beweging is! We zijn een buurtschool gekenmerkt door een warme sfeer. Het is een plek waar iedereen zichzelf mag zijn. Amsterdam vraagt nogal wat vaardigheden van zijn jeugdige inwoners om met elkaar samen te leven. We willen een voorbeeld voor onze kinderen zijn hoe je dit op een positieve en opbouwende manier samen kunt doen!

De school heeft 2 locaties in de Watergraafsmeer, Linnaeushof en Ringdijk. De locaties liggen hemelsbreed 800 meter uit elkaar. De algemene visie op het onderwijs wordt vormgegeven vanuit het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Eén van de kenmerken van deze vorm van onderwijs is dat er veel met thema’s gewerkt wordt om goed aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Dit maakt dat kinderen gemotiveerder de lesstof in zich opnemen. Door uit te gaan van de initiatieven van de leerlingen worden zij rechtstreeks betrokken bij het leerproces. Goed zelfstandig kunnen werken is een voorwaarde voor OGO. Aan deze zelfstandigheid wordt vanaf de kleuterbouw aandacht besteed. In onze visie is de rol van de leerkracht kenmerkend voor OGO. De leerkracht geeft didactische invulling aan de relatie tussen de wereld en het leerproces van het kind. De traditionele schoolvakken ‐ lezen, schrijven, taal en rekenen ‐ krijgen natuurlijk ook veel aandacht. Deels worden die verwerkt in het thematisch onderwijs, maar daarnaast wordt er ook gewerkt met moderne methodes.