KCWA Presenteert: De Brede Daltonschool de Meer

Sinds de oprichting van de BSO de Beukelseberg werkt de KCWA al samen met de Brede Daltonschool De Meer. Al sinds 2000 halen we Brede Daltonschool kinderen op van hun school. Om de samenwerking te intensiveren zijn we direct betrokken geweest in de bouw van het een nieuw schoolgebouw. Sinds januari 2012 zitten we dan ook inpandig met de BSO Brede School. Daarnaast vangen we sinds maart 2015 ook inpandig 2+ kinderen op, met de KDV groep ‘de Bijtjes’. Tot slot gaan we vanaf 1 september 2015 ook de TSO regelen voor de school. Al met al is de samenwerking tussen de KCWA en de Brede Daltonschool steeds nauwer en beter geworden. We hopen dan ook dat uw kind en u als ouder hier zoveel mogelijk van blijven profiteren!

Brede Daltonschool de Meer
Daltonschool de Meer is een openbare basisschool voor Daltononderwijs. De school is een vernieuwingsschool, gebaseerd op de visie en de principes van het Daltononderwijs. Vanuit deze visie worden vernieuwende impulsen aan het onderwijs gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderwijsvernieuwing maar tegelijkertijd worden de traditionele verworvenheden, normen en waarden niet uit het oog verloren. Hierbij spelen de Dalton-principes zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking binnen alle schoolgeledingen een voorname rol.

Sinds januari 2012 hebben ze hun nieuwe pand betrokken. Daarvoor was de school gehuisvest aan de Mr. P.N. Arntzeniusweg en het Archimedes plantsoen. Samen met de buitenschoolse opvang de Beukelseberg en de pedagogische dagopvang en VVE van Dynamo vormen we de Brede Daltonschool de Meer. Het bestuur van de school is in handen van de stichting Samen tussen Amstel en IJ. Deze stichting beheert alle voormalige openbare basisscholen in Amsterdam Oost. Het stadsdeel houdt toezicht op de stichting. Daltonschool de Meer zoals wij deze nu kennen is gestart in februari 1986. Dit gebeurde nadat de kleuterschool ‘Duinviooltje’ een fusie was aangegaan met de van der Waalsschool. In de afgelopen jaren is er veel veranderd in het onderwijs en dus ook op onze school. De school heeft een behoorlijke groei door-gemaakt. Momenteel hebben we ongeveer 500 leerlingen. De school staat in de wijk Watergraafsmeer in tuindorp Frankendael, beter bekend als Jeruzalem.