KCWA Presenteert: de 8e Montessorischool

Sinds augustus 2014 werkt BSO de Beukelseberg samen met de 8e Montessorischool in Zeeburg. Helemaal boven in het pand, op 'de zolder' hebben wij onze BSO ruimte. Na schooltijd kunnen de kinderen van de 8e Montessorischool direct doorlopen naar hun juffen van BSO 8e Montessori. Naast BSO, verzorgen wij vanaf september 2015 ook de TSO op de 8e Montessorischool.

8e Montessoriachool
De 8e Montessorischool  is een moderne Montessoribasisschool in het Oostelijk Havengebied met ruim 500 kinderen. Kinderen komen met plezier naar school en vinden daar een veilige omgeving, waarin ze weten wat er van ze verwacht wordt. De school heeft een inspirerende, gestructureerde leeromgeving. Op school heerst een warme sfeer waar kinderen, teamleden en ouders zich welkom en betrokken voelen. 

Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in de klas, zodat ze elkaar kunnen helpen en inspireren. Zij streven naar optimaal contact en samenwerking met collega’s en ouders.