KCWA Presenteert: de 5e Montessorischool

Al lange tijd werkt TSO het Middaguurtje samen met de 5e Montessorischool in de Watergraafsmeer, wij verzorgen hier de tussenschoolse opvang tijdens de overblijf. Daarnaast halen we al jaren na schooltijd kinderen op die naar de BSO Willem Beukel en BSO Scouting gaan.

5e Montessorischool

Ons streven is dat de kinderen met plezier naar school gaan en hun schooltijd als zinvol ervaren. Onze missie is: Bouwen aan relaties. We geven daarmee aan dat het in ons onderwijs draait om relaties tussen mensen. Vanuit goede relaties realiseren we een goed schoolleven en goed onderwijs. Wat is een goede relatie? Bij goede relaties in school gaat het ons met name om: waardering, inlevingsvermogen, betrouwbaarheid, gelijkwaardigheid en het beheersen van sociale vaardigheden. We zien onze school als een werkgemeenschap van kinderen en volwassenen. Daarbinnen willen we werken vanuit vier gemeenschappelijke morele waarden: vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid en verbondenheid. Deze waarden zijn tastbaar in de wijze waarop we met elkaar omgaan en elkaar leren kennen.