KCWA presenteert: Fysiotherapie Amsterdam Oost

Fysiotherapie Amsterdam Oost is gevestigd in hetzelfde gebouw aan de Willem Beukelsstraat 151. Zij delen daarmee het gebouw met het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en het kantoorpersoneel van de KCWA. We delen een pand en delen ook onze compassie voor kinderen. Wordt er geconstateerd dat een kind achterloopt of hebben ouders een hulpvraag bij de motorische of zintuigelijke ontwikkeling van hun kind? Dan kunnen zij hun hulpvraag neerleggen bij de kinderfysiotherapeut. Omdat we vinden dat fysiotherapie een meerwaarde kan zijn voor kinderen en ouders met een hulpvraag, bieden we Fysiotherapie Amsteram Oost graag een podium op onze site.


Kinderfysiotherapie
Kinderfysiotherapie is gericht op het motorisch functioneren van kinderen en jong volwassenen van 0-18 jaar en is een specialisatie na de opleiding fysiotherapie.
De therapie zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De kinderfysiotherapeut zal de oefentherapie aanpassen op het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind.

Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving. Indien de situatie hierom vraagt kan de therapie ook aan huis plaats vinden. Om de vraagstelling c.q. indicatiestelling van kind en ouders optimaal in kaart te kunnen brengen zijn voor intake, observatie, onderzoek en het gesprek met de ouders vaak meerdere afspraken nodig.

U kunt zonder verwijzing van een huisarts of specialist naar de kinderfysiotherapeut. De eerste achttien behandelingen voor kinderfysiotherapie worden vergoed uit de basisverzekering.

Er zijn een heleboel hulpvragen waar de fysiotherapie mee aan de slag kan gaan, voor een lijst met voorbeelden kun je terecht op onderstaande website.