Zeilen

Als uw kind ziek is, kan het zijn dat het koorts heeft. Dat hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Het is aan u als ouder om in te schatten of uw kind in staat is op een prettige manier op zijn groep of op school (TSO) kan verblijven, waarbij het welzijn van uw eigen kind en dat van zijn groepsgenoten gewaarborgd blijft. Hoe graag we soms ook zouden willen, de medewerker heeft geen tijd om speciale zorg te verlenen. Als een kind gedurende de dag ziek wordt, dan wordt de ouder hierover ingelicht. Wij hanteren de grens van 38 graden; dan spreken we van koorts, en wordt u als ouder sowieso gebeld.

Ouder en groepsleiding maken een afspraak over het verdere verloop van de dag. Soms is een kind zo ziek dat het meteen opgehaald moet worden; in andere gevallen wordt geadviseerd om het kind eerder op te halen.

De groepsleiding is niet bevoegd om medicijnen toe te dienen. Mocht het op doktersadvies toch nodig zijn om uw kind medicijnen te geven, dan vult u hiervoor het toestemmingsformulier in. De medewerker zal dit u aanreiken.

Wij geven geen koortsverlagende medicijnen (paracetamol, zetpil, aspirine). We zijn niet bevoegd om te bepalen wat de oorzaak van de koorts is en kunnen in geen geval de verantwoordelijkheid nemen voor de toediening van de koortsverlagende medicatie.

Het invullen van het toestemmingsformulier, geldt ook voor het toedienen van homeopathische middelen.

Is er een spoedgeval, dan gaan we onmiddellijk met het kind naar de huisarts of zo nodig, naar het ziekenhuis (OLVG). De ouders worden hierover direct ingelicht. Er zijn dagelijks medewerkers aanwezig met een BHV- en/of een EHBO-diploma. Deze kennis wordt jaarlijks herhaald en opnieuw getoetst.