Achtergrondinformatie

In Nederland is 95% van de kinderen ingeënt. We noemen dat de vaccinatiegraad. Een hoog percentage is belangrijk om de infectieziekten buiten de deur te houden. Als er namelijk veel ongevaccineerde kinderen en volwassenen zijn, kunnen ronddwalende ziektekiemen vatbare mensen besmetten. De Nederlandse overheid is van mening dat vaccinatie het beste en betrouwbaarste middel is om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van deze infectieziekten. Daarom is in 1957 het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ingesteld. Binnen het programma krijgen kinderen prikken tegen 12 infectieziekten. Kinderen worden ingeënt op de leeftijd van 0 tot 14 maanden en als ze 4 en 9 jaar oud zijn. Meisjes worden daarnaast ingeënt in het jaar dat ze 13 jaar worden. Sommige ouders laten hun kinderen niet vaccineren of stellen het uit. Het Rijksvaccinatieprogramma is niet verplicht, ouders kunnen dus zelf bepalen of ze hun kinderen laten inenten of niet.

KCWA

Op ons Kindercentrum zijn alle kinderen, ingeënt of niet, welkom. We willen niemand uitsluiten op basis van persoonlijke overtuiging, religie of traditie. Daarnaast is de groepsimmuniteit in Nederland hoog, waardoor de kans op de RVP-ziekten laag is. De totale vaccinatiegraad van de kinderdagverblijven van de KCWA is 99,4%.

Ouders op het kinderdagverblijf worden verzocht om tijdens het kennismakingsgesprek aan te geven of hun kind meedoet aan het Rijksvaccinatieprogramma. Twee keer per jaar zal het percentage van de vaccinatiegraad worden berekend per locatie. De groep de Bijtjes wordt meegerekend met locatie KDV 151. De vaccinatiegraad zal aan de ouders worden verstrekt. Hier zorgt de kwaliteitsmedewerker voor.

Met de verstrekking van de informatiegraad per locatie geven we uitdrukkelijk geen informatie, die te herleiden is tot persoonsniveau. Met het verstrekken van de vaccinatiegraad aan de ouders komen wij tegemoet aan de wensen van ouders. De adviezen vanuit het RIVM, de GGD en de branche-organisatie worden geregeld aangepast aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen (waaronder een dalende landelijke vaccinatiegraad). Wij volgen de huidige discussie op de voet. Mochten nieuwe adviezen hier aanleiding toe geven, dan zullen we het bepalen van de vaccinatiegraad opnieuw onder de loep nemen.

Bron: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/