Zeilen

KDV de Bibelebontseberg en BSO de Beukelseberg 

Data

Dag

Reden

2 april

maandag

Tweede Paasdag (CAO)

27 april vrijdag Koningsdag (CAO)

10 mei

donderdag

Hemelvaartsdag (CAO)

21 mei

maandag

Tweede Pinksterdag (CAO)

13 april

vrijdag

Studiedag BSO & KDV

24 december maandag vanaf 16:00 gesloten Kerstavond

25 december – 1 januari

Kerstvakantie