Zeilen

Er vinden gedurende de periode dat uw kind op ons Kinderdagverblijf of Buitenschoolse Opvang zit, verschillende oudergesprekken plaats.

Wanneer Soort gesprek
Circa een halve maand voor plaatsing   Kennismakingsgesprek
Drie maanden na plaatsing 3-maanden evaluatie (alleen bij KDV, ‘op verzoek’ bij BSO)
Eens per jaar Jaarlijkse evaluatiegesprek (8+kinderen zitten hier zelf ook bij)
Overgang naar volgende groep Overgangsgesprek met nieuwe leiding
Bij verlaten KDV/BSO Eindgesprek