Zeilen

Om het welbevinden van uw kind te kunnen monitoren, hanteren wij de Methode Observatie van Welbevinden. Deze methode bevat een aantal observatie – en vragenlijsten, om het gedrag van het kind goed te kunnen lezen.
Jaarlijks wordt u als ouder uitgenodigd voor een oudergesprek over (en vanaf 8+kinderen met) uw kind. Als u op deze uitnodiging ingaat, geeft u toestemming om uw kind te laten observeren.
De uitslag van deze observatie vormt de basis van het gesprek.

Bij bijzonder of langdurig afwijkend gedrag gebruiken wij tevens de observatiemethode. Wij observeren echter nooit, zonder toestemming van de ouders/verzorgers.

Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met de leidinggevende van Kinderdagverblijf De Bibelebontse Berg, Tussenschoolse Opvang Het Middaguurtje of BSO De Beukelseberg.