Zeilen

Om de ontwikkeling van uw kind te kunnen monitoren, werken wij met Pravoo. Dit is een digitaal kindvolgsysteem. Deze methode bevat een aantal observatie – en vragenlijsten, om het gedrag van het kind goed te kunnen lezen.
Jaarlijks wordt u als ouder uitgenodigd voor een oudergesprek over (en vanaf 8+kinderen met) uw kind. Als u op deze uitnodiging ingaat, geeft u toestemming om uw kind te laten observeren.
De uitslag van deze observatie vormt de basis van het gesprek.

Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met de leidinggevende van Kinderdagverblijf De Bibelebontseberg, Tussenschoolse Opvang Het Middaguurtje of BSO De Beukelseberg.