Zeilen

In de Wet Kinderopvang is afgesproken dat – om een veilige groepssfeer, en een goede pedagogische begeleiding mogelijk te maken – er per leeftijdsgroep en kindaantal een bepaald aantal pedagogisch medewerkers op de groep moeten staan. We noemen dit de medewerker-kind-ratio. Wij zijn als kinderopvangorganisatie verplicht ons hier aan te houden.

Babygroep (0-2jaar): 2 pedagogisch medewerkers op max. 9 kinderen (waarvan max. 4 kinderen tot 9 maanden)
Peutergroep (2-4jaar): 2 pedagogisch medewerkers op max. 16 kinderen
Verticale groep (0-4jaar): 2 pedagogisch medewerkers op max. 12 kinderen (waarvan max. 4 kinderen tot 13 maanden)

4-7 jaar: 1 pedagogisch medewerker op 10 kinderen
8-14 jaar: 1 pedagogisch medewerker op 10 kinderen (bij meer dan 20 kinderen volstaan twee gediplomeerde krachten plus 1 volwassen hulp.)