Zeilen

Ieder kind bouwt, gedurende zijn opvangperiode op de dag- of buitenschoolse opvang, zijn eigen dossier op. Dit dossier bevat o.a. verslagen van oudergesprekken, observaties, registraties van ongevallen, maar ook het toestemmingsformulier voor het alleen naar de opvang mogen fietsen, zwemdiploma’s, en richtlijnen voor een te volgen dieet. Dit dossier is bedoeld om de ontwikkeling van het kind te monitoren en om bij overdracht naar een nieuwe groep, een zo volledig mogelijk en actueel beeld van het kind te geven.

Zodra u kind over gaat naar een volgende groep, wordt het dossier overgedragen aan de nieuwe groepsleiding.
Zij zijn de enigen die dit dossier, samen met u, in mogen zien.
De kinddossiers worden op de groep, maar in gesloten kast, bewaard.

Als uw kind de opvang verlaat, kunt u kiezen: of wij vernietigen het dossier, of u neemt het mee naar huis.

De tussenschoolse opvang houdt niet zelfstandig kinddossiers bij. Bijzonderheden, speciale afspraken en eventuele gespreksverslagen worden opgenomen in de kinddossiers zoals die door de leerkracht worden bijgehouden.