Zeilen

Mocht u extra opvang nodig hebben, dan kunt u die altijd aanvragen.

Halve of hele dag (KDV en BSO)
Naast een hele extra dag, bieden wij u ook de mogelijkheid om een halve dag af te nemen, mits er een kindplaats beschikbaar is op de groep.
Voor het KDV kunt u dit aanvragen op de groep van uw kind.
Voor de BSO kunt u uw verzoek mailen naar Carolien Arslanlar (Hoofdcoördinator BSO): beukelseberg@kcwa.nl

Vermeld in de mail de naam van het kind, de naam van de groep en de gewenste datum.

Strippenkaart
Bij TSO het Middaguurtje werken we naast de vaste contracten met strippenkaarten. Als u niet op vaste dagen in de week, maar op incidentele basis uw kind wil laten overblijven, dan kunt u gebruik maken van een strippenkaart. Deze kunt u aanvragen via tsohetmiddaguurtje@kcwa.nl

Dagen ruilen
Het is voor ouders mogelijk dagen te ruilen, mits er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
- De beroepskracht-kind-ratio op de groep laat het toe.
- Er wordt geruild binnen dezelfde week, de week voorafgaand of de week erop. VOORBEELD: Er wordt een dag geruild in de periode tussen de maandag van week 1 t/m de vrijdag van week 2
- Het is niet mogelijk met terugwerkende kracht dagen te ruilen.
- Het is niet mogelijk om cao vastgestelde vrije dagen, de kerstsluiting of de studiedag te ruilen.
Wilt u gebruik maken van een ruildag, dan kunt u dit aanvragen bij de medewerker van de groep van uw kind. De medewerker checkt de voorwaarden en laat u weten of er geruild kan worden.