PeuterPoppenkast

In ons pedagogisch beleidsplan staan de uitgangspunten beschreven, die het kader vormen voor het werken in onze opvangcentra. Dit kader is zowel bedoeld voor de pedagogisch medewerkers van de opvang, als voor de ouders.

Het pedagogisch beleid van Kindercentrum Watergraafsmeer beschrijft haar visie over o.a.:

  • De vier pedagogische basisdoelen in het werken met kinderen
  • De stamgroep van het kind
  • Het profiel en het handelen van de pedagogisch medewerker
  • Het contact met de ouders

Binnen en naast deze onderwerpen wordt het beleid omschreven over: 'Wennen', 'Voertaal', 'Vier-ogenbeleid', 'Plagen en pesten', 'Buitenspelen', 'Mediabeleid', en 'Kind-medewerkerratio'.

Voor het volledige pedagogisch beleid, klik hier

Dit pedagogisch beleid is zogenoemd een levend document; het past zich aan op maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving en aandachtspunten genoemd door de GGD Kinderopvang. Het exemplaar wat u onder de link vindt, is het meest recente.

Pedagogisch werkplan per locatie

Iedere opvanglocatie bezit verder een pedagogisch werkplan. Dit werkplan is een praktische uitwerking van het algemene beleid, specifiek toegeschreven op de locatie en de leeftijdsgroep die daar wordt opgevangen. Specifieke werkinstructies en huis/groepsregels worden hier ook in vermeld.

Voor de werkplannen per locatie, klik hier