PeuterPoppenkast

Missie

Waar staan en gaan we voor?

Kindercentrum Watergraafsmeer is een kinderopvangorganisatie die al bijna 30 jaar kinderopvang biedt aan alle ouders en kinderen in Oost-Amsterdam, voornamelijk woonachtig in de wijk Watergraafsmeer. Onze kinderopvangorganisatie is primair ontstaan om ouders het mogelijk te maken om zich actief te manifesteren en ontwikkelen op de arbeidsmarkt.

’Onze organisatie biedt kinderopvang die zorgt dat ouders hun baan kunnen blijven combineren met kinderen. Wij zorgen voor verantwoorde en professionele kinderopvang, waarin ieder kind zich veilig voelt, zich optimaal kan ontwikkelen en waarin het kind gestimuleerd wordt om tot ontwikkeling te komen, zowel individueel als in groepsverband.’’

Visie

KCWA is een toegankelijke kinderopvangorganisatie, en werkt zowel klant- als aanbodgericht.

Wij staan voor flexibiliteit en kwaliteit van opvang; enerzijds blijven we voortdurend goed kijken naar de veranderende wensen van ouders t.a.v. kinderopvang, de politieke ontwikkelingen en de veranderende werkstructuren in de maatschappij (bijvoorbeeld zzp-ontwikkelingen, flexwerkplekken). Anderzijds zijn we continu bezig met het optimaal verzorgen van kwalitatief goede kinderopvang. En kinderopvang betekent bij KCWA meer dan ‘het opvangen van kinderen als de primaire opvoeders aan het werk zijn’.

Als kindercentrum zijn we dagelijks continu bezig met de opvoeding en ontwikkelingsstimulering van kinderen van 0 tot 13 jaar. Naast de ouder(s)/verzorger(s) thuis en eventueel de leerkracht op school zijn wij 2e of 3e opvoeder in lijn. We voelen ons heel verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ieder kind dat bij ons opgevangen wordt.

Daarbij geloven wij dat wij als kinderopvangorganisatie een professionele meerwaarde kunnen zijn op de thuis/gezinssituatie.

Leren in een groep

Een kind komt tijdens de opvangperiode terecht in een (veel) grotere groep dan hij van thuis gewend is. Binnen deze grotere groepssetting kan een kind bij uitstek zijn sociale en persoonlijke competenties ontwikkelen. Daarbij leert een kind zich te ook socialiseren in groepsverband, en maakt hij kennis met de rijkdom van diverse culturen en achtergronden.

Pedagogisch onderlegd

Bij KCWA werken uitsluitend pedagogisch geschoolde medewerkers die hun vak hebben gemaakt van de begeleiding van de ontwikkeling van kinderen. Zij ondersteunen ieder kind in het verwerven van bovengenoemde competenties en het zich eigen maken van de heersende normen en waarden. De professionele begeleiding is daarnaast uiteraard gericht op het waarborgen van een fysiek en emotioneel veiligheidsgevoel bij ieder kind, waardoor ieder kind op eigen wijze volledig tot ontplooiing kan komen.

KCWA werkt hierin vanuit het volgende kindbeeld

Dit kindbeeld is opgenomen in het pedagogisch beleid van de locatie. Dit beleid geldt voor alle opvanglocaties die de organisatie heeft. Verder heeft iedere afzonderlijke opvanglocatie een pedagogisch werkplan, waarin het beleid concreet wordt vertaald naar de werkvloer.