PeuterPoppenkast

KDV de Bibelebontseberg en BSO de Beukelseberg zijn beiden een erkend Leer-Werkbedrijf. Het Kindercentrum Watergraafsmeer Amsterdam biedt elk schooljaar plaats voor het begeleiden van meerdere stagiaires die een BOL route MBO- niveau 3 of 4 volgen. Daarnaast hebben we BBL -stagiaires in dienst, en is er altijd ruimte voor Pedagogisch Medewerkers in Ontwikkeling.

  • Inzet BOL-stagiaires

BOL-stagiaires zijn studenten van een MBO-niveau 3 of 4 opleiding, die opleidt tot de functie van Pedagogisch Medewerker. In het kader van het onderdeel beroepspraktijkvorming lopen zij bij ons een periode stage. Zij worden begeleid door vakbekwame medewerkers, die op dezelfde groep werken, als de stagiaire. De leidinggevende is eindverantwoordelijke over een goede stagebegeleiding.

De BOL-stagiaire wordt in de eerste twee fases van de studie, afhankelijk van zijn/haar competenties, tussen 0 en 100% formatief ingezet op de groep. Dat betekent concreet dat er op basis van de ontwikkelingen en de POP van de stagiaire, in overleg met de schoolbegeleiding en de leidinggevende, wordt bepaald wat de stagiaire wel en niet mag doen aan werkzaamheden. Deze bepalingen worden schriftelijk vastgelegd en minstens twee keer per jaar geëvalueerd.

BOL-stagiaires mogen alleen worden ingezet op hun eigen stagelocatie. Daarnaast mogen BOL-stagiaires nooit alleen op de groep staan. Hier gelden enkele CAO-bepaalde uitzonderingen op: bij ziekte van een pedagogisch medewerker, tijdens pauzes, tijdens schoolvakanties, bij het afleggen van Proeve van Bekwaamheid als onderdeel van de eigen opleiding. Deze bovengenoemde CAO-bepalingen gelden overigens niet voor een eerstejaars BOL-stagiaire.
Wij zijn er als organisatie geen voorstander van, een BOL-stagiaire alleen te laten werken. Alleen op individuele basis kan de manager besluiten, een stagiaire op basis van een van deze bepalingen toch in te zetten.

  • Inzet PMIO-ers

Een PMIO-er is een Pedagogisch Medewerker in Ontwikkeling. Voor een kandidaat-werknemer die niet voldoet aan de in de CAO genoemde kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker, is er toch een mogelijkheid om in te stromen. De medewerker moet dan aan de volgende eisen voldoen:

De kandidaat-werknemer:
- beschikt over een diploma op minimaal MBO3-niveau of HAVO/VWOniveau. De kandidaat kan bijvoorbeeld ook een HBO-opleiding volgen, en moet dan de eerste twee leerjaren achter de rug hebben.
OF
- beschikt over relevante werkervaring en/of een buitenlands diploma waarvan nog niet bekend is of de kwaliteit gelijk is aan de kwalificatie-eis voor de functie van pedagogisch medewerker.

EN

- De uitkomst van de ontwikkelscan c.q. het opgestelde ontwikkelplan wijst uit dat de instroom als pedagogisch medewerker verantwoord is.

De PMIO-er werkt en leert tegelijkertijd, net als een BBL-stagiaire.
Op basis van de afspraken in een opgesteld ontwikkelplan van de PMIO-er wordt de formatieve inzetbaarheid bepaald.

KCWA faciliteert de ontwikkeling van de PMIO-er met begeleiding, leer- en opleidingsactiviteiten.

Klik hier voor het stagebeleid.