PeuterPoppenkast

De kwaliteit van de kinderopvang is een zaak van de overheid, aanbieders van kinderopvang en ouders die gebruik maken van kinderopvang.

Volgens de Wet kinderopvang zijn ondernemers in de kinderopvang verplicht ‘verantwoorde kinderopvang’ aan te bieden. Dit is kinderopvang die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van een kind in een veilige en gezonde omgeving.

Het kwaliteitsbeleid is vastgelegd in de ‘Beleidsregels kwaliteit kinderopvang’ als onderdeel van de Wet kinderopvang. Deze beleidsregels zijn gebaseerd op het convenant ‘Verantwoorde kinderopvang: verdere stappen naar de toekomst’. Dit convenant hebben de aanbieders en de afnemers in de kinderopvang samen opgesteld.

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de opvang. De GGD voert regelmatig inspecties uit. Het Rijk is verantwoordelijk voor het landelijke toezicht hierop. Sinds de Wet kinderopvang is alle formele opvang verplicht zich bij de gemeente te melden. De Inspectie toetst namens de Wet Kinderopvang de opvang. Daarmee bestrijdt de GGD illegale opvang en pakt kindercentra die tekort schieten aan. De wet geeft daarvoor handhavingsinstrumenten.

De meest recente inspectierapporten van de GGD liggen ter inzage op de betreffende locaties.
De inspectierapporten zijn ook digitaal in te zien, u kunt daarvoor op de locaties hieronder klikken.

Inspectierapporten per locatie

Kinderdagverblijf De Bibelebontseberg

KDV Willem Beukelsstraat 151sous
KDV Willem Beukelsstraat 42huis
KDV Brede School

Buitenschoolse opvang De Beukelseberg

BSO Willem Beukelsstraat
BSO Lidwina Ringdijk
BSO Scouting Frankendael
BSO Scouting Gijsbrecht
BSO Brede School
BSO 8e Montessori
BSO Jeugdland

Wet kinderopvang en financiering

Voor meer informatie over de wet kinderopvang en financiering verwijzen wij u naar de volgende website http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang