PeuterPoppenkast

Naast de primaire functie van de kinderopvang, namelijk de opvang en verzorging van kinderen, zijn wij van mening dat de pedagogisch medewerkers een belangrijk pedagogische rol en pedagogisch opdracht te vervullen hebben. Ons uitgangspunt is dat een kind wil groeien, en dat het kan groeien als het kan leren. Het kind is een nieuwsgierig wezen en leert als het in contact kan komen met de ander en de wereld om zich heen. En dat contact bieden wij continu: aan tafel, als ze verschoond worden, als ze in de poppenhoek spelen, of buiten aan het voetballen zijn. We zien het als onze taak een kind ruimte en de aandacht te geven om hem te laten leren. Dat betekent dus ook dat wij de vrije tijd bij de Buitenschoolse opvang niet alleen als ontspanningstijd, maar ook als een pedagogische ruimte zien, die een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen.

Het uitgangspunt dat een kind wil groeien, komt terug in het kindbeeld waarmee de medewerkers werken:

KINDBEELD KCWA

Het kind wil graag leren en leert in contact met de ander en de wereld om zich heen. Het kind ontwikkelt zichzelf als het in vrijheid mag onderzoeken en ontdekken. Elk kind mag dat op zijn eigen manier doen. Het is een persoon met eigen mogelijkheden en kracht. In creatieve activiteiten kan een kind zich volledig vrij uiten.

Het kind geeft zelf aan waar het behoefte aan heeft. Het kind kan er op vertrouwen dat de betrokken volwassene hem tijdig zal begrenzen als dit nodig is om een gezonde ontwikkeling te waarborgen. Let wel, het kind mag risico's nemen; van fouten leert het kind.

KDV De Bibelebontseberg, BSO De Beukelseberg en TSO Het Middaguurtje staan voor een krachtige leeromgeving waar het kind door zijn belevenissen en experimenten tijdens het spelen, kennis en vaardigheden mag en kan verwerven.
Op basis van ons kindbeeld begeleiden en stimuleren we het kind vanaf zijn komst op het kinderdagverblijf naar een zelfstandig, zelfredzaam kind van 12 jaar dat zich zelf waardeert en vertrouwt.