PeuterPoppenkast

Met ingang van 1 juli 2013 is er een nieuwe wet van kracht. Deze stelt dat een medewerker op het Kinderdagverblijf altijd zicht- of hoorbaar moet zijn. Het kinderdagverblijf dient een transparante omgeving te zijn, waar het risico op ongewenste intimiteiten of ongewenst gedrag tot het minimum is gebracht.

Kinderdagverblijf De Bibelebontseberg werkt deze wetgeving op verschillende manieren uit. Daarbij vindt de organisatie het essentieel dat het gevoel van huiselijkheid behouden blijft. De leefruimtes moeten een gevoel van geborgenheid uitstralen, en tegelijkertijd overzichtelijk en hoorbaar zijn. Voor de openbare ruimtes (gangen, halletjes, keukens, speelzalen) geldt dat het overzichtelijk en licht moet zijn. Geen donkere of ‘dode’ hoeken. Er wordt in verband met onze visie op huiselijkheid niet met camera’s gewerkt.

Openbare ruimtes en bergruimten

Alle deuren hebben ramen. Verder zijn onnodige deuren verwijderd, om zo volledig zicht te verlenen op doorgangen en verstopte hoeken. Kasten en bergruimtes zijn uitsluitend van buitenaf af te sluiten; met een schuif op hoofdhoogte. Bergruimtes zijn tevens voorzien van enkele luchtgaten met een diameter van minstens 6 cm, opdat de ruimte altijd transparant blijft in geluid.
Om dode hoeken zichtbaar te maken, worden spiegels geplaatst.

Groepsruimtes en slaapkamers

Groepsruimtes moeten van buitenaf allemaal in te kijken zijn, en op meerdere plaatsen, opdat de hele ruimte te overzien is.
Groepsruimtes hebben allemaal een toegangsdeur met een raam of een kijkgat. Alle ramen (inclusief die van de deur) zijn onbeplakt. De deuren worden altijd opengelaten tot 9.30u en vanaf 17.00u, en tijdens pauzetijd.
Hekjes voorkomen dat kinderen uit de groepen lopen.
Verborgen hoeken van ruimtes (die vanaf de deuropening) niet goed te zien zijn, worden inzichtelijk gemaakt door het plaatsen van spiegels.
De slaapkamers hebben allen een digitaal spionnetje. Met 1 druk op het display kun je van buitenaf zien wat er binnen gebeurt. Dit neemt niet weg dat de medewerkers geregeld even naar binnen gaan om de slapende kinderen te controleren op een gezonde ademhaling.

Onvoorspelbare factor

Op de momenten dat medewerkers alleen staan (voor 9.30u en na 17.00u, en tijdens pauze: 12.30u -14u) wordt er gebruik gemaakt van een onvoorspelbare factor. De Leidinggevende, Activiteiten coördinator, Groepshulp en de Kwaliteitsmedewerker kunnen op die momenten elk moment binnen lopen.
Op dagen dat er dusdanig weinig kinderen zijn op de stamgroep, en er de situatie ontstaat dat er slechts 1 medewerker nodig is om de medewerker/kind-ratio veilig te stellen, wordt er altijd gelet op de ligging van de ruimte, en de mogelijkheden tot contact gedurende de dag.
Als er toch langer dan 10 minuten iemand alleen staat, maken wij gebruik van stagiaires die deze medewerker ondersteunen of werken we met babyfoons. Er gaat een babyfoonverbinding tussen de groep die bemand wordt door 1 medewerker en een andere groep.

Aanspreekcultuur

Transparantie wordt niet bereikt met enkel ruimtelijke en logistieke aanpassingen. Wij geloven er in dat echte transparantie pas ontstaat als de pedagogisch medewerkers elkaar op een heldere, constructieve en professionele manier feedback durven te geven over de wijze waarop er wordt gewerkt.
Pedagogisch medewerkers worden hierbij ondersteund door hun leidinggevende, en worden jaarlijks getraind in het geven van feedback, en professioneel communiceren.