PeuterPoppenkast

Er was eens… een Stichting Kinderdagverblijven Gemeente Amsterdam (SKGA). Deze werd in 1986 opgericht om kinderopvang te verzorgen speciaal voor ambtenaren van de gemeente. De SKGA werd volledig gesubsidieerd door de gemeente en Kinderdagverblijf De Bibelebontseberg was onderdeel van de Stichting.

In 1991 begon de omschakeling naar een volledig privatisering van de organisatie, en in 1995 was Kinderdagverblijf de Bibelebontseberg (met 54 kindplaatsen) geheel zelfstandig.

Tussen 2000 tot 2002 is de SKGA enorm uitgebreid. Het kinderdagverblijf ging van 54 kindplaatsen naar 105. De naschoolse opvang groeide binnen twee jaar van nul tot 70 kindplaatsen. Door deze uitbreidingen was de noodzaak geboren om de organisatiestructuur te veranderen. In mei 2007 werden drie B.V.’s geboren, namelijk: Kindercentrum Watergraafsmeer Amsterdam B.V., Buitenschoolse Opvang De Beukelseberg B.V. en Kinderdagverblijf De Bibelebontseberg B.V.

In 2018 zijn deze BV's overgegaan in Stichting Kindercentrum Watergraafsmeer.

Daarnaast werd ook Stichting TSO het Middaguurtje opgericht; zij verzorgt sinds augustus 2007 tussenschoolse opvang op de Sint Lidwinaschool. Met ingang van augustus 2014 is TSO Het Middaguurtje gaan samenwerken met de 5e Montessorischool.

KCWA blijft de overkoepelende organisatie van waaruit beleid wordt ontwikkeld voor alle afzonderlijke afdelingen (KDV, BSO, TSO).

link pedagogischbeleidgr Kindbeeld Vacatures