Kindercentrum Watergraafsmeer heeft een specifiek wenbeleid voor nieuwe kinderen op het kinderdagverblijf. We beogen met dit beleid het kind en de ouder op een rustige, prettige en op maat gesneden manier te laten wennen aan de overgang van huis naar dagverblijf. Daarnaast krijgen de ouders gefaseerd de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen, en kunnen zij een beeld krijgen van de sfeer en werkwijze van het kinderdagverblijf.

Wenperiode

De wenperiode duurt in principe 3 dagen. Hierin zal het kind -opbouwend in uren- steeds vaker op het kinderdagverblijf aanwezig zijn. De 1e wendag vindt plaats op de ingangsdatum van het contract. Voordat het contract is ingegaan kan er dus nog niet worden begonnen met wennen op de nieuwe groep. Dit heeft ermee te maken dat het kind vóór de ingangsdatum van het contract nog niet is verzekerd.

Ieder wenproces verloopt anders. De medewerkers van de groep zullen veel aandacht aan het wenkindje besteden, om het goed te leren kennen. Er wordt goed gekeken hoe het met het kind gaat. Mocht de overgang pittig voor het kind zijn of voelen ouders dat ze meer tijd nodig hebben, dan kan de wenperiode altijd in overleg worden verlengd.

Voor het wennen van de babygroep naar de peutergroep hebben we ook een wenprocedure.
Klik hier voor het wenbeleid, waarin ook het wenschema is in te zien.