Elke groep heeft twee of drie vaste pedagogisch medewerkers waarvan er per dag twee op de groep staan. Vrijwel alle pedagogisch medewerkers werken parttime; alle pedagogisch medewerkers hebben vaste werkdagen. Het kinderdagverblijf heeft een team van vaste gediplomeerde invalkrachten. In geval van ziekte of vakantie is vervanging meestal direct te realiseren met een bekend gezicht voor de kinderen en medewerkers.