Er vinden gedurende de periode dat uw kind op ons kinderdagverblijf zit verschillende oudergesprekken plaats. Met uitzondering van het kennismakingsgesprek, zijn de gesprekken optioneel. Ouder en medewerker beslissen samen of er een gesprek wordt gepland.

Wanneer

Soort gesprek

Circa 1 maand voor plaatsing

Kennismakingsgeprek

Circa 3 maanden na plaatsing

Evaluatiegesprek

Eens per jaar

Reguliere gesprekken

Overgang baby --> peutergroep

Overgangsgesprek

Rond 3,5 jaar

Eindgesprek