Het kinderdagverblijf is het gehele jaar geopend, met uitzondering van de door de CAO Kinderopvang erkende feestdagen. Het kinderdagverblijf is verder één week gesloten in de kerstvakantie en 1 dag in het voorjaar in verband met onze jaarlijkse studiedag. Tijdens de zomer zijn we alle werkdagen open. Klik hier voor de sluitingsdagen van het kinderdagverblijf.

Het kinderdagverblijf is open van 07.45 uur tot 18.30 uur. U kunt uw kind(eren) brengen tussen 07.45 en 09.30 uur en vanaf 16.30 uur weer ophalen (eerder kan uiteraard altijd maar moet vanwege de continuïteit wel worden overlegd met de pedagogisch medewerkers).

Goede overdracht vinden wij erg belangrijk, de pedagogisch medewerkers vinden het daarom prettig als u de tijd neemt voor het brengen en halen van uw kind(eren). Kinderen worden zonder toestemming van ouders NIET aan derden meegegeven.