Iedere kinderopvangvoorziening heeft een uniek registratienummer. Dit nummer wordt alleen toegekend aan kinderopvangvoorzieningen die zijn geïnspecteerd door de GDD en een positieve beschikking van gemeente hebben. Wanneer u kinderopvangtoeslag aanvraagt, moet u het Landelijk Registratie Nummer aan de Belastingdienst doorgeven. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat. Klik hieronder op de locatie voor het registratienummer.

De tussenschoolse opvangvoorziening valt niet onder de inspectie Kinderopvang, maar onder Inspectie Onderwijs. Aan tussenschoolse opvang wordt voorts ook geen registratienummer toegekend. U kunt zodoende ook geen toeslag aanvragen.

Kinderdagverblijf de Bibelebontseberg
Landelijk Registratie Nummer, Willem Beukelsstraat 42hs

Landelijk Registratie Nummer, Willem Beukelsstraat 151sous

Landelijk Registratie Nummer, Brede School


Buitenschoolse opvang De Beukelseberg
Landelijk Registratie Nummer, Willem Beukel

Landelijk Registratie Nummer, Scouting Gijsbrecht

Landelijk Registratie Nummer, Scouting Frankendael

Landelijk Registratie Nummer, Lidwina Ringdijk

Landelijk Registratie Nummer, Brede School

Landelijk Registratie Nummer, 8e Montessori

Landelijk Registratie Nummer, Jeugdland