Per 1 januari 2005 geldt de Wet kinderopvang. De Wet kinderopvang regelt onder andere de financiering van de opvangkosten. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. De werkgevers van u en uw partner mogen samen maximaal een derde van de kinderopvangkosten belastingvrij vergoeden. Ook de rijksoverheid deelt in de kosten.

De kinderopvangtoeslag is een percentage van de opvangprijs. De overheid stelt een maximum uurprijs vast. Daarboven betaalt de overheid niet meer mee. De hoogte van deze toeslag wordt vastgesteld op basis van onder andere het inkomen van de ouders. Voor de tegemoetkoming van het Rijk geldt dat beide partners moeten werken of tot een bijzondere doelgroep moeten behoren. Deze voorwaarde geldt niet voor de werkgeversbijdrage. Let op! Er zijn 2 formulieren voor de kinderopvangtoeslag: één om de toeslag mee aan te vragen en één om wijzigingen mee door te geven. Let erop dat u het juiste formulier gebruikt. Voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag is zowel uw eigen inkomen van belang als dat van uw partner. U moet dus ook de gegevens van uw toeslagpartner opgeven.

U kunt een proefberekening voor uw kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aanvragen via
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/.

Let Op! Omdat Tussenschoolse Opvang formeel gezien niet onder de wet Kinderopvang valt, is het aanvragen van kinderopvangtoeslag voor TSO het Middaguurtje niet mogelijk.