Elke groep heeft twee tot drie vaste pedagogisch medewerkers. Elke dag heeft zijn vaste team. Wij investeren in continuïteit en een optimaal veiligheidsgevoel. De buitenschoolse opvang heeft daarnaast een team van vast gediplomeerde invalkrachten. In geval van ziekte of vakantie is vervanging meestal direct te realiseren.