Er vinden gedurende de periode dat uw kind op onze buitenschoolse opvang zit, verschillende oudergesprekken plaats.

Wanneer Soort gesprek
Circa een halve maand voor plaatsing   Kennismakingsgesprek
Eens per jaar Reguliere gesprekken
Overgang 4-7 groep --> 8+ groep Overgangsgesprek
Bij verlaten BSO Eindgesprek