BSO De Beukelseberg is het gehele jaar geopend, met uitzondering van de erkende feestdagen, 1 week kerstsluiting, en een studiedag. Klik hier voor een overzicht van de sluitingsdagen van de BSO.

De buitenschoolse opvang haalt bij het uitgaan van de scholen, de kinderen van de volgende scholen op: 5e Montessorischool, WSV, Aldoende, de Kraal, Pinksterbloem, 8e Montessori en St. Lidwinaschool. De kinderen kunnen 's middags tussen 16.30 uur en 18.30 uur door de ouders worden opgehaald.

Kinderen worden alleen van school opgehaald, niet van bijvoorbeeld zwembaden, sportparken of andere locaties.