14.55 - 15.30 uur Ophalen bij school/in de klas
15.30 - 16.00 uur Ontspannen en vrij spelen
16.00 uur Cracker, fruit en water/thee + groepsgesprek en/of voorlezen
16.30 - 18.00 uur Buitenspelen, workshop, creatieve activiteit, koken of vrij spelen
18.00 - 18.30 uur Opruimen 
16.30 - 18.30 uur Ophalen door ouders