Tijdens de vakantieperiodes en tijdens ATV-dagen is de buitenschoolse opvang de gehele dag geopend van 7.45 uur 's morgens tot 18.30 uur 's middags. Het betreft hier in principe de vaste plaatsingsdagen van uw kind.
Tijdens deze hele dagopvang kunt u uw kinderen 's morgens tussen 7.45 uur en 9.30 uur brengen. 's middags kunt u uw kind tussen 16.30 en 18.30 uur weer ophalen.
Goede overdracht vinden wij erg belangrijk, de pedagogisch medewerkers vinden het daarom prettig als u de tijd neemt voor het brengen en halen van uw kind(eren). Kinderen worden zonder toestemming van ouders NIET aan derden meegegeven.