Sinds de oprichting van de BSO de Beukelseberg werkt de KCWA al samen met de Brede Daltonschool De Meer. Al sinds 2000 halen we Brede Daltonschool kinderen op van hun school. Om de samenwerking te intensiveren zijn we direct betrokken geweest in de bouw van het een nieuw schoolgebouw. Sinds januari 2012 zitten we dan ook inpandig met de BSO Brede School. Daarnaast vangen we we sinds maart 2015 ook inpandig 2+ kinderen op, met de KDV groep de Bijtjes. Tot slot regelen we vanaf 1 september 2015 ook de TSO voor de school.

In het spiksplinternieuwe schoolgebouw van Daltonschool De Meer bevinden zich vier prachtige, ruime BSO lokalen die afgebakend worden door metershoge ramen. Alle Daltonkinderen stromen automatisch na hun schooldag door naar hun eigen stamgroep: één van de vier groepen. Na gegeten te hebben, mogen de kinderen in alle ruimtes spelen. Zo heeft BSOlocatie Brede School net als locatie Willem Beukelsstraat een opendeurenbeleid.

Tevens mogen de kinderen van de BSO gebruik maken van de gymzalen en het ruime schoolplein.

Elk kwartaal wordt er een blok met naschoolse activiteiten georganiseerd. Creativiteit, kunstzinnigheid en beweging staan hier centraal; denk aan Kung fu, Dieren tekenen, Capoeira, Moderne Dans, Musical, Tapdansen, Landschapschilderen etcetera.

Kinderen die niet op de BSO zitten, kunnen zich tevens inschrijven voor deze workshops.

De volgende BSO groepen zijn gevestigd in de Brede School:
Draken (4-6 jaar)
Haaien (6-8 jaar)
Weerwolven (8+ jaar)