De BSO 8e Montessori heeft een groep voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. De BSO-ruimte bevindt zich in de 8e Montessorischool. De kinderen kunnen na schooltijd samen met de pedagogisch medewerker doorlopen naar de buitenschoolse opvang ruimte. Na gegeten te hebben, kunnen de kinderen meedoen met verschillende activiteiten die de pedagogische medewerkers hebben georganiseerd. Tevens kunnen de kinderen van de BSO gebruik maken van de speelzaal en de binnen en buitenspeelplaats.

Elk kwartaal wordt er een blok met naschoolse activiteiten georganiseerd. Creativiteit, kunstzinnigheid en beweging staan hier centraal; denk aan Kung fu, Dieren tekenen, Capoeira, Moderne Dans, Musical, Tapdansen, Landschapschilderen etcetera.

Kinderen die niet op de BSO zitten, kunnen zich tevens inschrijven voor deze workshops.

De groep in de 8e Montessorischool:
Slingerapen