Gelegen aan het groene, wijd gestrekte Park Frankendael bevinden zich zes van de negen locaties van onze Buitenschoolse Opvang De Beukelseberg. Onze zevende locatie bevindt zich op een heerlijke buitenplaats van Amsterdam: biologische boerderij ‘Hartstocht’ in Gein-Zuid. Onze nieuwste BSO vestiging is gelegen op Jeugdland. Wij hebben verdeeld over deze negen locaties in totaal 13 groepen.

BSO De Beukelseberg biedt ieder kind:

  • een plek om met leeftijdsgenoten plezier te maken, uit te rusten en uitgedaagd te worden
  • ruime buitenspeelmogelijkheid: zowel op eigen speelpleinen als in park Frankendael
  • een fantastische ontmoeting met het landleven op onze BSO Boerderij-locatie; hier gaan we wekelijks naar toe.
  • een bevlogen team begeleiders, bestaande uit een mix van kunstvakdocenten (diverse specialisaties) en pedagogisch opgeleiden
  • een veilige, vertrouwde groep van leeftijdsgenoten, waarbinnen ieder kind gestimuleerd wordt zijn sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid te ontwikkelen.


Scholen waar de BSO inpandig is:

- Lidwinaschool Ringdijk
- SBO het Spectrum
- 8e Montessorischool
Brede School

We halen kinderen op van de volgende scholen:

- WSV
- De Kraal
- 5e Montessorischool
- Pinksterbloem
- Lidwinaschool locatie het Hof
- Aldoende

 

Inschrijven Praktische informatie Tarieven