Gelegen aan het groene, wijd gestrekte Park Frankendael bevinden zich vijf van de zeven locaties van onze Buitenschoolse Opvang De Beukelseberg. Wij hebben verdeeld over deze zeven locaties in totaal 13 groepen. Onze nieuwste BSO vestiging is gelegen op Jeugdland. Daarnaast hebben we een vaste uitstapjes locatie: biologische boerderij ‘Hartstocht’ in Gein-Zuid.

BSO De Beukelseberg biedt ieder kind:

  • een plek om met leeftijdsgenoten plezier te maken, uit te rusten en uitgedaagd te worden
  • ruime buitenspeelmogelijkheid: zowel op eigen speelpleinen als in park Frankendael
  • een fantastische ontmoeting met het landleven op onze BSO Boerderij-locatie; hier gaan we wekelijks naar toe.
  • een bevlogen team begeleiders, bestaande uit een mix van kunstvakdocenten (diverse specialisaties) en pedagogisch opgeleiden
  • een veilige, vertrouwde groep van leeftijdsgenoten, waarbinnen ieder kind gestimuleerd wordt zijn sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid te ontwikkelen.


Scholen waar de BSO inpandig is:

- Lidwinaschool Ringdijk
- 8e Montessorischool
Brede School

We halen kinderen op van de volgende scholen:

- WSV
- De Kraal
- 5e Montessorischool
- Pinksterbloem
- Lidwinaschool locatie het Hof
- Aldoende

 

Inschrijven Praktische informatie Tarieven