Zeilen

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders die kinderen hebben op Kinderdagverblijf De Bibelebontseberg en op Buitenschoolse Opvang De Beukelseberg. De ouderraad ziet het als haar taak om:

  • de belangen van kinderen en ouders binnen de organisatie zo goed mogelijk te behartigen en ouders te vertegenwoordigen
  • invloed uit te oefenen op het pedagogisch klimaat van de kinderopvang
  • de communicatie te bevorderen tussen ouders en personeel en tussen ouders onderling
  • de kwaliteit van het uitvoerend werk in de kinderopvang mede te bewaken

De ouderraad volgt de besluitvorming in het bestuur en de beslissingen van directie. De ouderraad stelt zich op als klankbord voor de directie.

Wij als ouderraad zijn erg tevreden met de KCWA. Er heerst een zeer warme, gezellige huiselijke sfeer, waardoor de kinderen zich snel op hun gemak voelen. De kinderen worden actief gestimuleerd en spelen veel buiten, zowel met hun eigen groep als met de kinderen van andere groepen. De kwaliteit van de opvang is goed en er wordt gewerkt met een team van vaste professionele leidsters. Er wordt altijd gekeken naar de mogelijkheden om de opvang te verbeteren en te vernieuwen. Wij raden het KCWA dan ook zeker aan als opvang voor ieder kind. 
Voorzitter ouderraad KCWA

Actueel Nieuws
Heeft u een vraag of een opmerking, mail dan met: ouderraad@kcwa.nl